مشاهده درخواست های صدور گواهی

جهت مشاهده درخواست های صدور گواهی همانند تصویر زیر از منوی درخواست های صدور گواهی گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.(وام برای خود، ضمانت دیگران  یا معرفی نامه وام)


    

به صورت پیش فرض تمامی درخواست های صدور گواهی نمایش داده می شوند.

برای نمایش فقط درخواست های تایید شده همانند شکل زیر بر روی درخواست های تایید شده کلیک کنید(همچنین برای مشاهده درخواست های در دست اقدام و تسویه شده نیز به این صورت عمل نمایید.)
ارسال درخواست های صدور گواهی

جهت ارسال درخواست صدور گواهی همانند شکل زیر با توجه به نوع گواهی مورد درخواست شما بر روی "صدور گواهی کسر اقساط خود" یا "صدور گواهی ضمانت دیگران" یا "معرفی نامه اخذ وام" کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی گزینه مورد نظرتان بسته به نوع درخواست شما یکی از فرم های زیر به شما نشان داده می شوند که باید طبق توضیحات زیر تکمیل شوند.

1.فرم مشخصات وام: در صورتی که گواهی کسر اقساط خود یا گواهی ضمانت دیگران را انتخاب کرده باشید این فرم نشان داده می شود.

نکته:در صورتی که درخواست معرفی نامه اخذ وام (صدور گواهی حقوق عادی) را انتخاب کرده باشید فرم مشخصات وام به صورت زیر و با جزئیات کمتر نمایش داده می شود.

2.فرم مشخصات وام گیرنده: در صورتی که صدور گواهی ضمانت دیگران را انتخاب کرده باشید علاوه بر فرم مشخصات وام باید این فرم را نیز تکمیل کنید.

پس از تکمیل تمامی فیلد های صفحه درخواست گواهی و تایید کردن فرم به صفحه مشاهده درخواست های صدور گواهی منتقل می شوید و می بینید که درخواست شما به لیست درخواست هایتان اضافه شده است و منتظر تایید توسط مدیر سیستم است.
ویرایش درخواست های صدور گواهی

برای ویرایش یک درخواست مانند شکل زیر بر روی علامت مداد در جلوی درخواست کلیک کنید.

توجه داشته باشید که بعضی اطلاعات قابل ویرایش نیستند و در صورت اشتباه باید درخواست را حذف کنید.
حذف درخواست های صدور گواهی

برای حذف درخواست صدور گواهی همانند شکل زیر بر روی علامت ضربدر در جلوی درخواست مورد نظر کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی علامت ضربدر با پیامی مشابه تصویر زیر مواجه می شوید. در صورتی که از حذف درخواست مطمئن هستید بر روی OK کلیک کنید و در غیر این صورت بر روی Cancel کلیک کنید